Amazed to stumble across this elusive film.

[ame="http://www.amazon.co.uk/What-DVD-Marcello-Mastroianni/dp/B001ENEWP6/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=dvd&qid=1249825470&sr=1-4"]What? [1972] [DVD]: Amazon.co.uk: Marcello Mastroianni, Sydne Rome, Roman Polanski: DVD[/ame]